a

קורס נוכחות למניעת שחיקה

הקורס בנוי משלושה מפגשים להתוודות והתחדשות עם משאבינו בתחום זמינות, קיימות ועצמיות (התארגנות). דרך פיתוח בהירות, והעברת כישרונות הקורס מאפשר לפתח חוסן,מנגנוני עיכול אינפורמציה, הפחתת שחיקה וחיבור מחדש לחדווה,יצירתיות וחיוניות שיש בנו.

MINDFULNESS AT THE CLINIC 

מפגש על ״זמינות״

עד כמה תחושת של מרדף ועומס משתלטת? 

איך מווסתים את מקצב ומיצרים מרחב בחיי היום יום?  

איך מפתחים יכולת עיבוד אינפורמציה ומרביכים פרספקטיבה על המתרחש?

מפגש על ״קיימות״

עד כמה יש תחושת עייפות וחוסר סבלנות? כמה יש בנו מוטיבציה ויצירתיים?

איך אני מווסת את החיוניות שלי ? איך אני ממלא את המצברים ומחדש את המשאבים הפנימיים והבין אישיים?

מפגש על ״עצמאיות״ (התארגנות)

עד כמה אנחנו מרגישים במאבק להשיג את מטרותינו?איך להיתמך להיטען מהרקמה החברתית שאנחנו חלק ממנה?איך להאזין ולאזן את המקצב שלנו?

 איך להאזין ולהתיישר עם ערכי הליבה והיושרה שלנו? 

מבנה המפגש השעתי:

  • מבוא
  • התבוננות חווייתית מודרכת
  • שיח קשוב 
  • תרגול בכלים להסרת מכשולים 
  • הצעות לתרגול עד המפגש הבא